Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• Zakwaterowanie (2 noclegi: 19/20.10.2022 i 20/21.10.2022);
   w cenę noclegu wliczone jest śniadanie
• Wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje oraz kawa, herbata podczas przerw)
• Materiały konferencyjne

Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu
w pokoju 2-osobowym wynosi
1650 PLN
(+23 % VAT)
Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu
w pokoju 1-osobowym wynosi
1950 PLN
(+23% VAT)
Koszt udziału w konferencji bez noclegów i śniadań wynosi 1150 PLN
(+23% VAT)

Zapraszamy również uczestników bez referatów.
Zgłaszanie uczestnictwa trwa, liczba miejsc ograniczona.

Opłacenie kosztów uczestnictwa

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, również przy ustaleniu hotelu zakwaterowania.
Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych personalnych i wysokości wpłat za poszczególne osoby oraz podanie dokładnego adresu wraz z numerem NIP w celu wystawienia faktury VAT.
Koszt uczestnictwa należy wpłacić na konto bankowe Konferencji: PZITB - Oddział Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce
Nr: 22 1020 2629 0000 9202 0008 9482.

ODZYSKANIE WNIESIONEJ WPŁATY
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, zgłoszonej pisemnie w terminie do jednego miesiąca przed jej rozpoczęciem, wniesiona opłata może być zwrócona w wysokości 50% wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem Konferencji wniesione wpłaty nie będą zwracane. W przypadku nieprzyjęcia referatu opłata za udział w Konferencji może być zwrócona w całości.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia można dokonać wypełniając zamieszczony tu Formularz zgłoszenia uszestnictwa albo pobierając plik w formacie PDF do wydruku. Wydrukowaną kartę zgłoszenia uczestnictwa nalezy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego pocztą, faksem lub e-mailem.

COPYRIGHT © 2021 "RZECZOZNAWSTWO 2022". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska