XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
19-21 października 2022 r.
Cedzyna k. Kielc

Terminy organizacyjne

15.01.2022

Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu oraz streszczenia referatu na Karcie zgłoszenia zawartej w Komunikacie Nr 1 lub drogą elektroniczną poprzez stronę: rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl

20.02.2022

Wstępna kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowo-Programowy

11.03.2022

Powiadomienie autorów o wynikach wstępnej kwalifikacji oraz podanie wytycznych

10.05.2022

Nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów (napisanych wg podanych wytycznych) z załączoną wersją elektroniczną

30.05.2022

Ostateczna kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowo-Programowy

05.10.2022

Zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego programu Konferencji oraz przesłanie programu do osób przyjętych na Konferencję

17.10.2022

Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx)

COPYRIGHT © 2021 "RZECZOZNAWSTWO 2022". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska