Program konferencji obejmuje:

  1. Referaty zamawiane w formie wykładów.
  2. Referaty zgłoszone przez uczestników nt. rozwiązania ciekawych problemów w budownictwie.
  3. Referaty przygotowane przez firmy specjalistyczne.
  4. Dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady i referaty.
  5. Spotkania inżynierskie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

•  Referaty w materiałach konferencyjnych drukowane będą na prawach rękopisu - za zgodą autorów - mogą być wydrukowane w czasopismach inżynierskich o tematyce budowlanej.

Miejsce i czas trwania konferencji

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniach 19–21 października 2022 r. w hotelu „UROCZYSKO” w Cedzynie k. Kielc, w którym zakwaterowani będą uczestnicy konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przewidziana jest możliwość zakwaterowania uczestników w innym hotelu położonym w sąsiedztwie hotelu „UROCZYSKO”. W przypadku ograniczeń wynikających z zaostrzonych przepisów sanitarnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 konferencja może odbyć się w trybie hybrydowym lub zdalnym. Bieżące informacje organizacyjne podawane będą na stronie internetowej konferencji: rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl

Planowane rozpoczęcie konferencji: 19 października (środa) godz. 12:00.
Zakończenie konferencji 21 października (piątek) około godz. 16:00.

COPYRIGHT © 2021 "RZECZOZNAWSTWO 2022". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska