Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA

Sekretarz
Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska

Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS
Prof. dr hab. inż. Wiesław BUCZKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
Dr inż. Robert GERYŁO
Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA
Prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz KODA
Dr inż. Krzysztof KUCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. KUCZMA
Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
Prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA
Prof. dr hab. inż. Piotr NOAKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Andrzej S. NOWAK
 Dr inż. Marian PŁACHECKI 
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM
Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKEWICZ
Prof. dr hab. inż. Zbigniew RUSIN
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI
Dr hab. inż. Jacek SZER, prof. PŁ
Dr inż. Jarosław SZULC
Prof. dr hab. inż. Grzegorz ŚWIT
Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA

COPYRIGHT © 2021 "RZECZOZNAWSTWO 2022". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska